Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Sprawy spadkowe Mińsk Mazowiecki

Reprezentuję klientów w sprawach spadkowych w Mińsku Mazowieckim i okolicy. Kompleksowo zajmuję się każdym zleceniem – zapoznaję się ze sprawą i oczekiwaniami klienta, przedstawiam możliwe warianty działania, zajmuję się sporządzeniem i dostarczaniem pism do urzędów oraz reprezentowaniem klientów w sądach i przed innymi instytucjami. Zajmuję się sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o stwierdzenie nieważności testamentu, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Specjalizuję się też w prowadzeniu rozwodówsprawami frankowymi. Świadczę usługi osobom fizycznym i prawnym. Zapewniam najwyższe standardy obsługi i indywidualne podejście do każdej sprawy. Zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest postanowieniem potwierdzającym prawa poszczególnych osób do majątku po zmarłym. Postanowienie jest wydawane przez właściwy sąd po przeprowadzeniu postępowania, podczas którego ustalane jest, kim są spadkobiercy oraz w jakich częściach dziedziczą majątek. Warto zaznaczyć, że skutkiem stwierdzenia nabycia spadku nie jest stanie się spadkobiercą. Dokument ten jest potwierdzeniem praw. Uruchomienie postępowania ustalającego spadkobierców następuje na wniosek, który może złożyć każdy, kto ma w tym interes, przede wszystkim:

Zachowek

Zachowek to uprawnienie chroniące najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z przepisów ustawy (zstępni, małżonek, rodzice). Osoby te mogą żądać od osoby powołanej do spadku zamiast nich zapłaty kwoty pieniężnej (ustalanej w zależności od wielkości spadku). Stanowi to substytut spadku, który należałby się przy dziedziczeniu ustawowym (gdyby nie był sporządzony testament). Krewni spadkodawcy (nieuwzględnieni w testamencie) mogą domagać się zachowku od powołanego spadkobiercy lub osobę obdarowaną przez spadkodawcę.

Stwierdzenie nieważności testamentu

Sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności testamentu prowadzone są na wniosek osoby mającej w tym interes lub jej profesjonalnego pełnomocnika. We wniosku należy wskazać jedną z przesłanek nieważności testamentu. Zgodnie z art. 945 Kodeksu cywilnego, testament jest nieważny, jeśli został sporządzony:

Zasiedzenie

Ze sprawami spadkowymi często związane są sprawy o zasiedzenie. Jest to specyficzna forma nabycia nieruchomości. Zasiedzenie ma miejsce wtedy, kiedy dana osoba – „nieuprawniony posiadacz” – użytkuje dom lub mieszkanie niczym właściciel przez określony czas. Po upływie 20 lub 30 lat (w zależności czy zaszły przesłanki zasiedzenia w dobrej, czy w złej wierze) nieuprawniony właściciel nabywa prawo własności użytkowanej nieruchomości. Zazwyczaj do zasiedzenia dochodzi, kiedy posiadacz samoistny zasiaduje przeciwko już nieżyjącym formalnym właścicielom i powstaje zagadnienie dotyczące ustalania praw do spadku po tych osobach. Są to sytuacje niezwykle skomplikowane, wymagające dużego zaangażowania i staranności, dlatego warto powierzyć je kancelarii specjalizującej się w takich sprawach. Jeśli szukają Państwo osoby, która będzie reprezentowała Państwa w sprawach o zasiedzenie, to zapraszam do kontaktu. Zajmuję się nimi od początku prowadzenia praktyki adwokackiej.