Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Podział majątku Mińsk Mazowiecki

Specjalizuję się w sprawach dotyczących podziału majątku. W Mińsku Mazowieckim prowadzę sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, rozliczenia nakładów na nieruchomości. Reprezentuję klientów i doradzam w sprawach o podział majątku wspólnego. Sprawy spadkowe i dotyczące podziału majątku są bardzo trudne. Każda sytuacja jest inna, dlatego indywidualnie podchodzę do spraw. Po zapoznaniu się ze szczegółami i Państwa oczekiwaniami, przedstawię możliwe warianty działania oraz jakie skutki (pozytywne i negatywne) niesie za sobą każdy z nich. Dzięki bogatemu doświadczeniu w sprawach dotyczących podziału majątku wiem, jak i gdzie załatwiać formalności, by proces podziału trwał jak najkrócej.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym, w art. 210 i nast. Polega ona na likwidacji stosunku łączącego współwłaścicieli danej rzeczy. Jest ono możliwe tylko w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych (każdy współwłaściciel ma określony udział w całości). Skutkiem zniesienia współwłasności jest zanik stanu. W którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Nie jest możliwe zniesienie współwłasności łącznej, która jest związana ze stosunkiem prawnym, na podstawie którego powstała.

Każdy ze współwłaścicieli może zażądać zniesienia współwłasności. Żądanie nie musi dotyczyć całości rzeczy, a jedynie jej części i może być wniesione w każdym czasie. Nie ma ustawowych terminów, które czasowo ograniczają możliwość wyjścia z takim żądaniem. Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że tego rodzaju roszczenie nie ulega przedawnieniu.

Podział majątku wspólnego

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego należą do najbardziej skomplikowanych pod względem faktycznym i prawnym. Jednym ze skutków zawarcia związku małżeńskiego jest powstanie między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej, która obejmuje wszystkie przedmioty, które nabyli w czasie trwania wspólności. Podział majątku wspólnego obejmuje czynności mające na celu wyłączenie konkretnych elementów majątkowych jako własności jednego małżonka. Podziału można dokonać przed, w trakcie a nawet kilka lat po rozwodzie.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzą zazwyczaj:

Co wchodzi w skład majątku osobistego?