Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Unieważnienie WIBOR

W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą zmienna stopa procentowa WIBOR, istotne staje się unieważnienie WIBOR w kredycie frankowym. Jako prawnik, skupiam się na analizie umów kredytowych pod kątem obecności klauzul abuzywnych, które mogą naruszać prawa konsumentów. Wnikliwe badanie dokumentacji kredytowej pozwala na identyfikację nieuczciwych praktyk bankowych i jest pierwszym krokiem do dochodzenia roszczeń. Dzięki temu procesowi, kredytobiorcy mają możliwość odzyskania stabilności finansowej oraz uniknięcia przyszłych problemów związanych ze zmianami stóp procentowych.

Sprawy frankowe – czym jest WIBOR i jak go usunąć z umowy?

WIBOR, czyli Warsaw InterBank Offered Rate, określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Wysokość wskaźnika WIBOR jest zmienna i jest określana poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ze stóp procentowych wskazywanych przez banki po uprzednim wyeliminowaniu skrajnych wartości. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?
Wskutek zmiany wysokości WIBORu rosną lub maleją raty kredytów hipotecznych. Bieżąca stawka WIBORu wpływa na wysokość raty kredyty przez cały okres obowiązywania umowy. Między innymi z powodu tego rosnącego wskaźnika znaczącemu pogorszeniu uległa sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Jakie są możliwe sposoby polepszenia sytuacji takich osób?

Jednym ze sposobów jest podjęcie z bankiem negocjacji dotyczących zmiany sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe. Problem zwiększających się rat wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR dotyczy tylko produktów kredytowych, których oprocentowanie jest zmienne, dlatego jeśli uda się z bankiem wynegocjować stałe oprocentowanie, wahania WIBORu nie będą wpływały na raty kredytu. Instytucje bankowe coraz częściej przychylają się do takich próśb klientów.

Kolejnym sposobem jest wystąpienie do Sądu o unieważnienie umowy kredytowej ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR. Należy wtedy wskazać, że umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone i będące rażąco krzywdzące dla kredytobiorcy (klauzule abuzywne). Takie zapisy z mocy prawa muszą być wyeliminowane z umowy. Podstawę do unieważnienia może stanowić też fakt, że banki nie informowały klientów o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania ze zmienną stopą procentową.

 

Skuteczne strategie w sprawach frankowych

W ramach mojej praktyki prawnej, opracowuję skuteczne strategie w sprawach frankowych, które obejmują nie tylko unieważnienie WIBOR, ale również poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla kredytobiorców. Moje działania koncentrują się na negocjacjach z instytucjami finansowymi w celu osiągnięcia korzystnych warunków umów kredytowych, które nie będą obciążone nieprzewidywalnymi skokami rat. W przypadku, gdy negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, jestem przygotowany do reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych, dążąc do sankcji kredytu darmowego jako ostatecznego środka ochrony prawnej.