Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Sprawy frankowe Mińsk Mazowiecki

Oferuję pomoc prawniczą w sprawach frankowych. W Mińsku Mazowieckim, w mojej kancelarii zapoznam się z Państwa sprawą, oczekiwaniami i przedstawię możliwe sposoby działania. Udzielana przeze mnie porada w tym zakresie polega na analizie umowy pod kątem możliwości wniesienia skutecznego powództwa, reprezentację przed Sądem, a także negocjacje z bankiem w sprawie ewentualnych możliwości polubownego zakończenia sprawy. Reprezentuję dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych. W mojej kancelarii pomagam także obligatariuszom Get Back, w dochodzeniu odszkodowań występując w roli pełnomocnika tych osób podczas toczących się przed sądem rozpraw.

Reprezentuję klientów w sprawach dotyczących:

W kontekście zawiłości prawnych dotyczących kredytów frankowych, często dochodzi do sytuacji, gdzie mamy do czynienia z podziałem majątku i sprawami rodzinnymi. Jest to szczególnie istotne w przypadku rozwiązywania wspólnoty majątkowej małżeńskiej, co może mieć miejsce w wyniku orzeczenia o nieważności umowy kredytowej. W takich okolicznościach, moja rola jako prawnika rozszerza się o zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej nie tylko sprawy frankowe, ale również dokładną analizę i skuteczne przeprowadzenie procesu podziału majątku. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i reprezentację w szerokim zakresie kwestii prawnych.

Sprawy frankowe przeciwko bankom

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek finansowy jest nasycony skomplikowanymi produktami bankowymi, sprawy frankowe przeciwko bankom wymagają szczególnie wnikliwej analizy i indywidualnego podejścia do każdego przypadku. W ramach mojej praktyki, oferuję kompleksowe wsparcie prawne – od porady, przez negocjacje z bankiem, aż po reprezentowanie klienta przed sądem. Moje doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych pozwala na efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu ochrony interesów kredytobiorców. Dążenie do sprawiedliwości i równowagi kontraktowej jest fundamentem mojej praktyki.

Ochrona praw kredytobiorców

W obliczu rosnących wyzwań związanych z kredytami frankowymi, moim priorytetem jest zapewnienie kredytobiorcom ochrony prawnej na najwyższym poziomie. Proces unieważnienia kredytu frankowego rozpoczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej, w poszukiwaniu klauzul, które mogą być uznane za niedozwolone. Następnie, w oparciu o zebrane dowody, formułuję strategię prawną, która ma na celu nie tylko unieważnienie niekorzystnych zapisów, ale również odzyskanie nadpłaconych środków.

Skupiamy się także na eliminacji z umów kredytowych wszelkich odniesień do WIBOR, który jako zmienna stopa procentowa, może prowadzić do nieprzewidywalnych skoków w wysokości rat. Przez lata praktyki zdobyłem doświadczenie, które pozwala mi na skuteczne negocjowanie z bankami oraz, w razie potrzeby, dochodzenie sprawiedliwości przed sądami. Moje zaangażowanie w proces unieważnienia WIBOR ma na celu przywrócenie równowagi finansowej i zapewnienie kredytobiorcom stabilnych warunków spłaty.