zdjecie-adwokat-mińsk-mazowiecki

Adwokat Marek SeroczyńskiOferuję kompleksową pomoc prawną

Nazywam się Marek Seroczyński i jestem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, samodzielną praktykę rozpocząłem od założenia kancelarii w Mińsku Mazowieckim. Podjąłem się wówczas wymagającego wyzwania świadczenia pomocy prawnej w trudnych, skomplikowanych sprawach, dotyczących głównie prawa nieruchomości, prawa konsumenckiego (w tym również spraw tzw. kredytów frankowych), prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego.

Zaangażowanie oraz determinacja w osiągnięciu zamierzonego celu jakim było zdobycie zaufania nowych klientów zaowocowały rozwojem kancelarii, a co za tym idzie – potrzebą przeniesienia jej głównej siedziby do Warszawy. Mając jednak na uwadze interes moich dotychczasowych klientów, a także bogate doświadczenie w praktyce stosowania prawa na tym obszarze kraju, podjąłem decyzję o kontynuacji świadczenia pomocy prawnej w Mińsku Mazowieckim poprzez otwarcie, w obecnym miejscu prowadzonej działalności, filii kancelarii.

Zapraszam więc do zapoznania się z moją ofertą.

Marek_Seroczynski-adwokat-mińsk-mazowiecki

Moje specjalizacje


Zapraszam do współpracy

Nieruchomości

– reprezentowanie w sporach dotyczących nieruchomości przed sądami powszechnymi: sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy o wydanie nieruchomości, sprawy o zaprzestanie naruszenia prawa własności nieruchomości, sprawy o naruszenie posiadania, sprawy o wywłaszczenie nieruchomości, sprawy o uwłaszczenie nieruchomości, sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;

– sprawy lokalowe: wypowiedzenie umowy najmu, podwyżka czynszu; sprawy o ustalenie istnienia stosunku najmu; sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych);

– sporządzenie umów dotyczących nieruchomości (umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy dotyczące ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych: hipoteki, służebności, użytkowania);

– świadczenie pomocy prawnej związanej z obrotem nieruchomościami;

– reprezentacja podmiotów w procesach budowlanych;

– reprezentacja podmiotów w sprawach dotyczących uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym również dochodzenie odszkodowań związanych z uchwaleniem lub zmianą planu;

– reprezentacja podmiotów w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prawo gospodarcze i spółek

– bieżąca obsługa spółek, fundacji, stowarzyszeń;

– przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej;

– zaskarżanie uchwał;

– umowy zbycia udziałów w spółkach;

– sporządzanie opinii prawnych;

– stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– reprezentacja podmiotów w negocjacjach z kontrahentami;

– reprezentacja podmiotów w sporach sądowych dotyczących spraw gospodarczych;

– sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym, w tym regulaminów w prowadzonej działalności;

– reprezentowanie podmiotów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych;

– przeprowadzenie procesów przekształcenia spółek;

– reprezentacja oskarżonych w sprawach prawa karnych gospodarczych.

 

Sprawy cywilne

– sprawy kredytów „walutowych” oraz obligatariuszy GetBack;

– reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym;

– reprezentacja podmiotów postępowaniach reklamacyjnych;

– sprawy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień wynikające z czynów niedozwolonych;

– sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Prawo spadkowe

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

– sprawy o dział spadku;

– sprawy o zachowek;

– sprawy o wyjawienie, stwierdzenie nieważności testamentu;

– dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Nowy gospodarczy Polski Ład

Razem z doświadczonym doradcą podatkowym kancelaria oferuje usługi związane z przygotowaniem przedsiębiorców i osób fizycznych na uregulowania tzw. nowego Ładu. Prosimy o składanie zapytań dotyczących oferty drogą elektroniczną.

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Marek Seroczyński

 

Marek_Seroczynski2-adwokat-mińsk-mazowiecki

 

Zapraszam

+48 504 074 999 marek@seroczynski.com.pl

ul. Grzybowska 43A lok.105, 00-855 Warszawa Mennica Residence
Filia: ul. Kościuszki 14 lok 12U, 05-300 Mińsk Mazowiecki