Adwokat Marek SeroczyńskiOferuję kompleksową pomoc prawną

Nazywam się Marek Seroczyński i jestem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej doświadczenie zdobywałem w założonej przez siebie kancelarii prawnej w Mińsku Mazowieckim. Dziś jest ona filią, a główna siedziba mieści się w Warszawie. Jako adwokat specjalizuję się m.in. w sprawach z zakresu spraw rodzinnych takich jak rozwody, podział majątku wspólnego, jak również cywilnych związanych m.in. ze spadkami czy odszkodowaniami. 

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka świadczy porady prawne oraz inne formy pomocy w równie trudnych i skomplikowanych postępowaniach, które dotyczą np. nieruchomości. Oprócz tego wspieram konsumentów, zwłaszcza w sprawach tzw. kredytów frankowych. Jako adwokat podejmuję się także zagadnień, które reguluje prawo gospodarcze i spółek. Prawnik może pomóc klientom, którzy m.in. zakładają własną firmę i potrzebują obsługi prawnej czy potrzebują pomocy w windykacji należności albo w procesach zmiany formy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Marek_Seroczynski-adwokat-mińsk-mazowiecki

Moje specjalizacje


Zapraszam do współpracy

W mojej kancelarii adwokackiej w Mińsku Mazowieckim m.in. analizuję i opiniuję dokumenty, przygotowuję pisma procesowe oraz reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi. Ponadto w zakresie usług prawnika znajduje się również uczestnictwo w negocjacjach biznesowych oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń z niewykonanych umów lub niezapłaconych faktur. Moja kancelaria prawna prowadzi postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zarówno podział majątku, sprawy cywilne, w tym regulowane przez prawo spadkowe, jak i inne często nie należą do łatwych postępowań.

Można wówczas zasięgnąć porad prawnych, podczas których rolą adwokata jest wytłumaczyć, jakie są możliwe rozwiązania. Nie zawsze koniecznością musi być postępowanie sądowe. Czasami jednak, jak pokazują to np. sprawy kredytów frankowych albo odszkodowania, nie ma innej drogi, jak tylko w ten właśnie sposób dochodzić swoich praw.Jeśli więc biorą Państwo pod uwagę np. dokonanie podziału majątku lub staranie się o należną rekompensatę czy rozwód, adwokat w czasie porady prawnej może wyjaśnić, na czym polega ta procedura oraz z jakimi konsekwencjami należy się liczyć.

Kancelaria adwokacka Mińsk Mazowiecki

Nieruchomości

– reprezentowanie w sporach dotyczących nieruchomości przed sądami powszechnymi: sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy o wydanie nieruchomości, sprawy o zaprzestanie naruszenia prawa własności nieruchomości, sprawy o naruszenie posiadania, sprawy o wywłaszczenie nieruchomości, sprawy o uwłaszczenie nieruchomości, sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;

– sprawy lokalowe: wypowiedzenie umowy najmu, podwyżka czynszu; sprawy o ustalenie istnienia stosunku najmu; sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych);

– sporządzenie umów dotyczących nieruchomości (umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy dotyczące ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych: hipoteki, służebności, użytkowania);

– świadczenie pomocy prawnej związanej z obrotem nieruchomościami;

– reprezentacja podmiotów w procesach budowlanych;

– reprezentacja podmiotów w sprawach dotyczących uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym również dochodzenie odszkodowań związanych z uchwaleniem lub zmianą planu;

– reprezentacja podmiotów w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Porady prawne Mińsk Mazowiecki

Prawo gospodarcze i spółek

– bieżąca obsługa spółek, fundacji, stowarzyszeń;

– przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej;

– zaskarżanie uchwał;

– umowy zbycia udziałów w spółkach;

– sporządzanie opinii prawnych;

– stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– reprezentacja podmiotów w negocjacjach z kontrahentami;

– reprezentacja podmiotów w sporach sądowych dotyczących spraw gospodarczych;

– sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym, w tym regulaminów w prowadzonej działalności;

– reprezentowanie podmiotów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych;

– przeprowadzenie procesów przekształcenia spółek;

– reprezentacja oskarżonych w sprawach prawa karnych gospodarczych.

Rozwody Mińsk Mazowiecki

Sprawy cywilne

– sprawy kredytów „walutowych” oraz obligatariuszy GetBack;

– reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym;

– reprezentacja podmiotów postępowaniach reklamacyjnych;

– sprawy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień wynikające z czynów niedozwolonych;

– sprawy dotyczące odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Prawnik Mińsk Mazowiecki

Prawo spadkowe

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

– sprawy o zachowek;

– sprawy o wyjawienie, stwierdzenie nieważności testamentu;

– dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Podział majątku Mińsk Mazowiecki

Podział majątku

– reprezentacja i doradztwo w sprawach o podział majątku wspólnego;

– dział spadku;

– zniesienie współwłasności i w kwestii rozliczeń wszelkiego rodzaju nakładów na nieruchomości.

Sprawy kredytów frankowych

Oferuję pomoc prawną w sprawie kredytów frankowych. Doradztwo w tym zakresie polega na analizie umowy pod kątem możliwości wniesienia skutecznego powództwa, reprezentację przed Sądem, a także negocjacje z bankiem w sprawie ewentualnych możliwości polubownego zakończenia sprawy.

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Marek Seroczyński

 

Marek_Seroczynski2-adwokat-mińsk-mazowiecki

 

Zapraszam

+48 504 074 999 marek@seroczynski.com.pl

ul. Grzybowska 43A lok.105, 00-855 Warszawa Mennica Residence
Filia: ul. Kościuszki 14 lok 12U, 05-300 Mińsk Mazowiecki