Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Sprawy frankowe Mińsk Mazowiecki

Oferuję pomoc prawniczą w sprawach frankowych. W Mińsku Mazowieckim, w mojej kancelarii zapoznam się z Państwa sprawą, oczekiwaniami i przedstawię możliwe sposoby działania. Udzielana przeze mnie porada w tym zakresie polega na analizie umowy pod kątem możliwości wniesienia skutecznego powództwa, reprezentację przed Sądem, a także negocjacje z bankiem w sprawie ewentualnych możliwości polubownego zakończenia sprawy. Reprezentuję dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych. W mojej kancelarii pomagam także obligatariuszom Get Back, w dochodzeniu odszkodowań występując w roli pełnomocnika tych osób podczas toczących się przed sądem rozpraw.

Reprezentuję klientów w sprawach dotyczących:

Sprawy frankowe – czym jest WIBOR i jak go usunąć z umowy?

WIBOR, czyli Warsaw InterBank Offered Rate, określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Wysokość wskaźnika WIBOR jest zmienna i jest określana poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ze stóp procentowych wskazywanych przez banki po uprzednim wyeliminowaniu skrajnych wartości. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Wskutek zmiany wysokości WIBORu rosną lub maleją raty kredytów hipotecznych. Bieżąca stawka WIBORu wpływa na wysokość raty kredyty przez cały okres obowiązywania umowy. Między innymi z powodu tego rosnącego wskaźnika znaczącemu pogorszeniu uległa sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Jakie są możliwe sposoby polepszenia sytuacji takich osób?

Jednym ze sposobów jest podjęcie z bankiem negocjacji dotyczących zmiany sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe. Problem zwiększających się rat wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR dotyczy tylko produktów kredytowych, których oprocentowanie jest zmienne, dlatego jeśli uda się z bankiem wynegocjować stałe oprocentowanie, wahania WIBORu nie będą wpływały na raty kredytu. Instytucje bankowe coraz częściej przychylają się do takich próśb klientów.

Kolejnym sposobem jest wystąpienie do Sądu o unieważnienie umowy kredytowej ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR. Należy wtedy wskazać, że umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone i będące rażąco krzywdzące dla kredytobiorcy (klauzule abuzywne). Takie zapisy z mocy prawa muszą być wyeliminowane z umowy. Podstawę do unieważnienia może stanowić też fakt, że bani nie informowały klientów o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania ze zmienną stopą procentową.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Zapraszam Państwa do mojej kancelarii w Warszawie lub do filii w Mińsku Mazowieckim, gdzie zapoznam się ze szczegółami sprawy i przedstawię możliwe strategie działania. Zajmuję się sprawami spadkowymi, podziałem majątku i spadkami.