Adwokat Marek Seroczyński – Mińsk Mazowiecki

Kiedy można wystąpić o sądowy podział majątku po rozwodzie?

podział majątku po rozwodzie

Rozwód to zwykle trudny i skomplikowany proces, który często wiąże się z koniecznością podziału majątku wspólnego. W Polsce, sądowy podział majątku po rozwodzie może być konieczny w przypadku braku porozumienia między małżonkami. W niniejszym artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom tego procesu, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku po rozwodzie.

Kiedy warto zdecydować się na sądowy podział majątku po rozwodzie?

Pierwszym krokiem w procesie podziału majątku po rozwodzie jest próba osiągnięcia porozumienia między stronami. Jeśli jednak małżonkowie nie są w stanie dojść do zgody co do sposobu podziału wspólnego majątku, mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o jego podział. Sądowy podział majątku może być konieczny, gdy istnieją różnice zdań co do wartości nieruchomości, udziałów w spółkach czy innych składników majątkowych. Warto zdecydować się na tę drogę, gdy negocjacje prowadzone samodzielnie lub z udziałem mediatora nie przynoszą rezultatów.

Proces sądowego podziału majątku rozpoczyna się od złożenia wniosku przez jednego z małżonków. Wniosek ten powinien zawierać informacje na temat składników majątku do podziału oraz propozycję jego podziału. Sąd może wyznaczyć biegłego, który dokona wyceny majątku oraz przedstawi swoje stanowisko co do sposobu jego podziału. W trakcie postępowania sądowego, strony mogą przedstawiać dowody oraz argumenty na rzecz swojego stanowiska. Przykładem miejsca, gdzie można zwrócić się z wnioskiem o podział majątku jest Mińsk Mazowiecki. Podział majątku w Mińsku Mazowieckim odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego.

Czy istnieją wyjątki od zasady równego podziału majątku wspólnego?

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym, majątek wspólny małżonków dzieli się po równo. Istnieją jednak sytuacje, w których sąd może orzec inny sposób podziału majątku. Takie wyjątki od zasady równego podziału majątku mogą mieć miejsce, gdy jeden z małżonków przyczynił się do znacznego zwiększenia majątku wspólnego kosztem swojego majątku osobistego lub gdy jeden z małżonków działał na szkodę majątku wspólnego. Sąd może również uwzględnić okoliczności związane z opieką nad dziećmi czy sytuacją materialną stron.