zdjecie-adwokat-mińsk-mazowiecki

Adwokat Marek Seroczyński


Mińsk Mazowiecki


Oferuję kompleksową obsługę prawną


Podejmuję się prowadzenia spraw na terenie całego kraju

Nazywam się Marek Seroczyński. Jestem adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach.

Studnia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu adwokackiego otrzymałem wpis na listę adwokatów. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Mińsku Mazowieckim w indywidulanej kancelarii z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i klientów biznesowych. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi (w tym stałą obsługą prawną przedsiębiorców), nieruchomościami, odszkodowaniami i zadośćuczynieniami.

Oferuję kompleksową obsługę prawną dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Proponując określone rozwiązania zawsze mam na uwadze ich praktyczne i finansowe konsekwencje. Dostosowuję godziny spotkań do potrzeb klientów i podejmuję się prowadzenia spraw na terenie całego kraju.

Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą mojej kancelarii adwokat Mińsk Mazowiecki.

 

Marek_Seroczynski-adwokat-mińsk-mazowiecki

Moje specjalizacje


Zapraszam do współpracy

Prawo pracy

– odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;

– sprawy o przywrócenie do pracy;

– sprawy o odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;

– sprawy o dyskryminację i mobbing;

– sprawy o sprostowanie świadectwa pracy;

– sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz o związane z tym świadczenia.

 

Prawo transportowe

– międzynarodowy transport towarów CMR;

– odszkodowania w transporcie z tytułu opóźnienia lub szkodzenia towaru;

– sprawy tzw. „ryczałtów” za nocleg;

– roszczenia z tytułu kar umownych w transporcie;

– inne dotyczące umów przewozu lub spedycji w transporcie krajowym i międzynarodowym.

 

Prawo administracyjne

– przygotowywanie pism, wniosków, odwołań, skarg  i opinii w sprawach administracyjnych;

– reprezentowanie przed urzędami i sądami administracyjnymi m.in. w sprawach związanych z:

  • prawem budowlanym,
  • ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawą o udostępnieniu informacji publicznej,
  • ustawą o gospodarce nieruchomościami, pomocy społecznej
  • innymi ustawami z zakresu prawa administracyjnego.

 

Nieruchomości

– reprezentowanie w sporach dotyczących nieruchomości przed sądami powszechnymi: sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy o wydanie nieruchomości, sprawy o zaprzestanie naruszenia prawa własności nieruchomości, sprawy o naruszenie posiadania, sprawy o wywłaszczenie nieruchomości, sprawy o uwłaszczenie nieruchomości, sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;

– sprawy lokalowe: wypowiedzenie umowy najmu, podwyżka czynszu; sprawy o ustalenie istnienia stosunku najmu; sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych);

– sporządzenie umów dotyczących nieruchomości (umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy dotyczące ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych: hipoteki, służebności, użytkowania);

– świadczenie pomocy prawnej związanej z obrotem nieruchomościami.

 

Prawo gospodarcze i spółek

– pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń;

– przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów;

– rejestracja spółek/przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń we właściwych rejestrach, rejestracja zmian w KRS;

– bieżąca obsługa spółek, fundacji, stowarzyszeń;

– przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej;

– zaskarżanie uchwał;

– umowy zbycia udziałów w spółkach;

– sporządzanie opinii prawnych;

– stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Odszkodowania i zadośćuczynienia

– z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych;

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia;

– zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej;

– wynikające z błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań lekarzy;

– z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;

– odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

– odszkodowania z tytułu naruszenia praw autorskich.

 

Prawo spadkowe

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

– sprawy o dział spadku;

– sprawy o zachowek;

– sprawy o wyłączenie małżonka od dziedziczenia;

– sprawy o wydziedziczenie;

– sprawy o wyjawienie, stwierdzenie nieważności testamentu.

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Mińsk Mazowiecki

Marek Seroczyński

 

Marek_Seroczynski2-adwokat-mińsk-mazowiecki

 

Zapraszam

ul. Kościuszki 14 lok 12U, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

+48 504 074 999 marek@seroczynski.com.pl